T-45 min

Trafiken börjar tätna och det är New York City på alla skyltar nu.

image

Snart är det dags att ta fram plånboken och betala tull på George Washington bron.

This entry was posted in New York. Bookmark the permalink. Both comments and trackbacks are currently closed.