T-30 min

Nu ser vi stan. Närmare än så här kommer vi inte just nu, det bär av norrut mot Eastchester och New St!

image

image

image

This entry was posted in New York. Bookmark the permalink. Both comments and trackbacks are currently closed.